Edukacja domowa

 
Co wyróżnia te zajęcia?

Doświadczenie

Od 2012 roku prowadzę zajęcia z uczniami, którzy obowiązek szkolny realizują w domu. Znam zasady tej formy edukacji. Nie straszne mi długie listy zagadnień egzaminacyjnych czy treści podstaw programowych, których znajomość regularnie odświeżam. Od kilku sezonów przygotowuję uczniów do końcoworocznych zaliczeń z sukcesem i ku obustronnej satysfakcji. Dowody? Pogoda atmosfera na zajęciach, egzaminy zdane na satysfakcjonujące noty i kolejne wspólnie spędzone lata edukacji.

Dla kogo?

Dla uczniów, którzy:

 • uczą się w domu (być może to ich pierwsze tygodnie w nowym systemie edukacji)
 • mają problem z samodzielną nauką, gubią się w gąszczu zagadnień egzaminacyjnych
 • boją się, że nie są lub nie będą odpowiednio przygotowani do egzaminów końcowych
 • nie mogą otrzymać profesjonalnej pomocy w nauce od swoich rodziców czy bliskich (brak czasu, nieznajomość podstawy programowej czy kanonu lektur)

Na czym polegają te zajęcia?

Na zajęciach realizujemy materiał z języka polskiego (odpowiedni dla klasy ucznia). Omawiamy lektury, tworzymy prace pisemne, poznajemy zagadnienia teoretyczne. Sposób naszej pracy uzależniony jest od częstotliwości spotkań. W przypadku rzadkich konsultacji (raz, dwa razy w miesiącu) skupiamy się na opracowaniu planu pracy. Gdy dziecko pojawia się w Pracowni Literackiej znacznie częściej, wówczas nie tylko tworzymy plan, ale także realizujemy zadania z nim związane podczas zajęć.

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas zajęć:

 • metody efektywnej nauki
 • gramatyka, ortografia, terminy literackie
 • omawianie lektur
 • zasady konstruowania prac pisemnych
 • Efekty
  Uczeń:

  • pracuje systematycznie
  • zrealizował materiał przeznaczony dla jego klasy
  • jest dobrze przygotowany do egzaminu i zdaje go na zadowalającym poziomie

  Organizacja zajęć

  • zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych spotkań z uczniem lub w małych grupach
  • w zajęciach mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej