Korepetycje z języka polskiego

Co wyróżnia prowadzone przeze mnie korepetycje?

Profesjonalizm i humor

Oto opinia jednego z moich uczniów:

pracownia-literacka-opinie

Jeśli chcesz mieć odpowiedzialnego korepetytora (znam podstawę programową, zasady egzaminów państwowych, mam podręcznik z którego korzystasz, jestem słowna i kompetentna) oraz usłyszeć sporo żartów, które na pewno Cię ożywią - zapraszam! Będzie merytorycznie (w końcu chcesz więcej umieć), ale nie nudno!

Dla kogo?

Dla uczniów, którzy:

  • mają problemy z opanowaniem bieżącego materiału z języka polskiego (np. zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, omawianie lektur)
  • potrzebują wsparcia przed egzaminami państwowymi
  • przygotowują się do konkursu lub olimpiady polonistycznej

Na czym polegają zajęcia?

Na korepetycjach z języka polskiego realizuję materiał wskazany przez ucznia i zajmuję się zwłaszcza tymi zagadnieniami, z którymi najgorzej sobie radzi. Dbam o atrakcyjność przekazu - korzystam z prezentacji multimedialnych i ćwiczeń mojego autorstwa, ale mam także dostęp do materiałów, z których korzystają nauczyciele w szkołach państwowych.

Przykładowe tematy poruszane podczas kursu:

  • gramatyka, ortografia, terminy literackie
  • omawianie lektur
  • zasady konstruowania prac pisemnych

Efekty

Kursant:

  • opanował materiał, którego nie rozumiał przed zajęciami
  • lepiej radzi sobie na lekcjach języka polskiego

Organizacja korepetycji

  • zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych lub grupowych
  • w zajęciach mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej